Agtrup – Sdr. Bjert: Forstad til Kolding eller landsby?

Af Lisbet Friche, formand for Bjert Beboerforening

Beboerforeningen og Halvørådet vil rigtig gerne være med til at udbygge vores landsby. Vi vil rigtig gerne have tilflyttere. Vi vil rigtig gerne have fx ny børnefamilier i landsbyen, som kan fylde børnehaver og skolen med masser af børn. Men vi vil også gerne bestemme lidt selv.

Den store grund vest for Eegsvej, som tidligere var udlagt som erhvervsgrund, men nu bliver ændret til boligområde, er opkøbt af Birch Ejendomme, Silkeborg. Det er selvfølgelig rart, at der ikke kan bygges industribygninger på området, men spørgsmålet er så, hvilke boliger der skal bygges? Kommunen har derfor begyndt udarbejdelse af en ny lokalplan for området og har indkaldt til et orienteringsmøde for naboer, Halvørådet og Beboerforeningen. Alle parter fremførte på mødet deres ønsker og synspunkter, og det er vores faste indtryk at der blev lyttet.

Forstad eller landsby

Det er ikke fordi jeg skal dæmonisere Birch Ejendomme, men det er et stort selskab, som generelt laver store bebyggelser på måske min. hundrede mere eller mindre ens enheder som det fx sker lige nu i Vonsild. Det er der for så vidt ikke noget galt med, men det er ikke en udvikling mod forstadsbebyggelse, vi ønsker her i landsbyen. Vi vil gerne have en mere landsby-agtig tilgang med en blanding af bolig- og ejerformer og en jævn udbygning. De kommende naboer på Stenderupvej har et meget rimeligt ønske om 20 meters ”herlighedsafstand” og kun en etage på den ny bebyggelse. Vandhullet ved Eegsvej skal bevares, der er blandt andet fredede frøer i det, og det skal indgå i et bredt fælles grønt friområde langs vejen. Ligeledes ønsker vi en bred grøn kile som forbinder landskabet med Eegsgård.

Helhedsplan for Agtrup – Sdr. Bjerts

Vi har en Helhedsplan for Agtrup – Sdr. Bjert, som har nogle år på bagen efterhånden. Den er fra 1998. Den blev lavet i sin tid ud fra en samlet landsbys ønsker. (Lige nu er vi i gang med at lave en ny Landsbyfællesskabsplan for hele halvøen, men den skal der arbejdes mere med i løbet af efteråret og en endelig plan vil nok først være klar til foråret.)

Den gamle Helhedsplan har nogle gode pointer omkring udbygningen af vores landsby. Det er disse prioriteringer vi henholder os til, når vi mener noget om et nyt byggeri. Her følger uddrag fra Helhedsplanen:

Der ønskes et varieret udbud af bolig- og ejerformer.

Der ønskes en udvidelse af byområdet i ”mindre klumper”. Hvert område udbygges gerne i flere etaper.

Ny bebyggelse tilpasses omhyggeligt naturgivne forudsætninger.

Opretholdelse af de grønne kiler ud mod det åbne land, ikke mindst ved de store gårde.

Bevaring/beskyttelse af ubebyggede grønne arealer i byområdet.

Hvad sker der så nu?

Om et par måneder fremlægger kommunen et forslag til ny lokalplan for området i offentlig høring. Det er kommunens lokalplan, som når den engang endelig bliver vedtaget, er lovgrundlaget for hvad og hvor der bygges. Vi forventer selvfølgelig, at vores lokale synspunkter og ønsker bliver indarbejdet i lokalplanen, men det er klart at der skal holdes øje. Når den sendes i høring er det muligt at komme med indsigelserr. Halvørådet, Beboerforeningen og kommende naboer vil være oppe på mærkerne omkring denne lokalplan, som vi selvfølgelig håber kan falde på plads til alles tilfredshed. For vi vil jo gerne have tilflyttere.

Landsbyfællesskabsplan

Mht. den ny Landsbyfællesskabsplan som skal erstatte den nuværende Helhedsplan + en tilsvarende plan for Sdr. Stenderup, og dermed være en plan for hele Halvøen, så kommer der også snart nyt om den. Det er Halvørådet som koordinerer denne proces. Det bliver muligt for dig at deltage i et eller flere borgermøder (eller onlinemøder, hvis corona stadig slår knuder på vores liv) og gøre din indflydelse gældende på den plan og på den fremtidige udvikling både i Agtrup – Sdr. Bjert og i øvrigt på hele Stenderup Halvøen. Tid og sted, debatemner osv. offentliggøres her i bladet, på Halvøens hjemmeside og på Facebook. Mød op og vær med til at præge Halvøens fremtid.

 

 

 

 

 

Endnu et……….

….. hundeposestativ er sat op, nemlig i Engdalen ved den sidste bro til Åvænget. Det er jo bare en lille ting lige at samle lorten op og anbringe den i spanden, så det håber blandt andet Engdalens og Åvængets beboere at du vil gøre.

 

Som vi plejer…

..… æblepressen bliver sat til udlån fra september måned.

..… kontingentopkrævning udsendes med næste blad. Vi håber I vil støtte Beboerforeningen også fremover.

..… vi laver en arbejdsdag i plantagen i september nemlig lørdag den 25/9 kl. 9  – 12. Alle er velkomne.

Vh. Lisbet Friche

Det lykkedes

…… at gennemføre generalforsamlingen som en out-door-begivenhed og Beboerforeningen har nu en nyvalgt og arbejdsduelig bestyrelse, som består af Ane Odgaard, Risto Dall, Peter Schulz, Anders Dybdahl, Hanne Vester, Anders Aamand og undertegnede, suppleanter er Sidse Andersen og Claus Moe.

Det lykkedes også

…… for Anders Aamand, som er vores repræsentant i Landsbyforum, at skaffe penge til 1) træbeklædning af betontrappen på sportspladsen (bliver lavet snarest), 2) en skitseplan til et å-sted (vi er i gang med at finde ud af hvordan det skal se ud og hvad det skal indeholde) og til 3) et antal morbærtræer til æbleplantagen. Træerne synes vi passer godt ind, da de har spiselige blade. De skal sættes til efteråret.

Mon det lykkes

…… at holde sankthans i år. Det lyder lige nu som om forsamlingsforbuddet udenfor ophæves midt i juni, men der kan nå at ske meget inden 23/6 fx nye nedlukninger eller tørke. Vi krydser fingre.

Outdoor generalforsamling

Bestyrelsen i Bjert Beboerforening har valgt at flytte generalforsamlingen15/4 udenfor aht. coronarestriktioner. Det bliver kl. 17 på bålpladsen i æbleplantagen. I tilfælde af regn på overdækket område ved skolen. Kom trygt og medbring evt. en stol. Vi må være 50 og holder afstand.

Generalforsamling 2021

Torsdag 15/4 2021 kl.17.00 på bålpladsen

i æbleplantagen

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

Se på www.bjert.dk

På valg til bestyrelsen er:

Alle bestyrelsesmedlemmer for 1 eller 2 år

+ to suppleanter og to revisorer (vælges hvert år).

Der serveres lidt godt til maven og ganen.

 

Velmødt!

Venlig hilsen fra bestyrelsen.

beboerforeningen@bjert.dk

 

PS: I tilfælde af regnvejr bliver mødet flyttet til overdækket

område ved skolen. Følg med på facebook.

 

Generalforsamling 15/4

 

Generalforsamling 2021

Torsdag 15/4 2021 kl.19.30 i skolens aula

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

Se på www.bjert.dk

På valg til bestyrelsen er:

Alle bestyrelsesmedlemmer for 1 eller 2 år

+ to suppleanter og to revisorer (vælges hvert år).

Der serveres lidt godt til maven og ganen.

 

Velmødt!

Venlig hilsen fra bestyrelsen.

beboerforeningen@bjert.dk

 

 

Indlæg i Bjert- Stenderup-Avis feb. 21

Generalforsamling 2021 prøver vi lidt optimistisk at gennemføre kort efter påske, nemlig torsdag 15/4 i skolens aula. Alle medlemmer er selvfølgelig velkomne, og vi har faktisk flere af dem i år end vi har haft længe. Vi takker for jeres støtte. Faktisk havde vi slet ingen generalforsamling i 2020. Vi kalder det Force Majeure, da det simpelthen ikke var muligt grundet Corona. Bestyrelsen fortsatte bare ufortrødent et år mere, så alle er derfor på valg i år, nogle for 1 år andre for 2 år. Se annonce andetsteds i bladet.

I disse Corona-tider foregår der jo ikke så meget, men vi er dog fx stadig i gang med lidt pasning af æbleplantagen.

I efteråret lagde vi 2000 krokusløg ved aktivitetspladsen (sportspladsen), som vi håber vil spire frem lige om lidt og forskønne området.

Anders Aamand (ny mand i Landsbyforum) har næsten sikkert skaffet os nogle penge fra Landsbypuljen, men mere om det senere, når fordelingen af puljemidler er politisk vedtaget.

Arbejdet med udviklingsplanen for Stenderuphalvøen er vi også en del af, men desværre går arbejdet kun langsomt fremad. Håber der bliver mere ”gang i den” til efteråret og at rigtig mange af jer vil tage del i arbejdet om vores fælles fremtid. Se Margreets artikel andetsteds i bladet.                                                                                                                                            Lisbet Friche

16.000 krokusløg

Vi havde hentet og sat 2.000 krokusløg i efteråret ved den ny aktivitetsplads. Vi vidste ikke, at der var bestilt 18.000 løg til os, det fik vi først at vide for nylig. De skulle sættes hurtigt for ikke at blive ødelagt, så vi gik i gang med boremaskiner, spaderosv. Vi måtte til sidst have hjælp af en harve for at blive færdige med alle kasserne.

Vi har lagt løg ved hallen, tanken, Rema og til sidst en stor mængde nord for stien ved åen.

Håber det bliver flot!